М- Морж

Морж съм важен и тонажен!

Мой е всеки леден блок,

щом направя тежък скок

в полярните морета.

 

Дълги са ми мустаците,

мога да ги сплета!

Чудят ми се чудаците-

няма други в света!

 

             текст Ж.Шопова