Коминче

Живка Шопова

 

 

   Коминчето

   пуши във мрака.

   Часовник

   във стаята трака.

   Навънка е

   зима студена.

   Гората

   в снежец пременена.

 

   И сгушени

   птички

   във снежни

   горички

   очакват в захлас

   тая нощ

   дядо Коледа

   с пълния кош!

 

   Ще се спусне

   по нишката синя

   от дим,

   дето излиза

   от всеки комин.

   Ще запали

   звезда на елхата -

   сутринта

   да се радват децата!

 

    И сгушени

    птички

    във снежни

    горички

    очакват в захлас

    тая нощ

    дядо Коледа

    с пълния кош!