Б- Бухал

Бухал строг съм, умен, прям!

Аз професор съм голям!

Затова в гората всички,

катерички, пойни птички,

вълци, мечки от Балкана,

сбирам днес на таз поляна.


Щом урока си научите

вярвайте ми -ще сполучите!


Бухал строг съм, умен,прям.

Аз професор съм голям!

Бухал аз съм – дирижирам!

Днес урока репетирам.

Бухал аз съм – дирижирам!

Днес урока репетирам.

 

                 текст Ж.Шопова